Zbliża się termin rozliczenia ryczałtu od najmu

Podatnicy, którzy opłacali podatek w formie ryczałtu w 2015 r., muszą złożyć roczną deklarację PIT-28. W tym roku termin mija 1 lutego, gdyż 31 stycznia przypada w niedzielę.

PIT-28 składa się w urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, a nie wynajmowanej nieruchomości. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór tego formularza – wersja nr 19, co oznacza, że nie można skorzystać z tego, który obowiązywał w ubiegłym roku.

Jeszcze mniej czasu pozostało na zmianę, jeśli do tej pory podatnik rozliczał się na zasadach ogólnych – jest na to bowiem czas do 20 stycznia. Do tego dnia trzeba złożyć stosowne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym płaci podatek dochodowy. W kolejnych latach – jeśli nadal będzie chciał stosować tę formę rozliczeń – nie będzie już takiej konieczności. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeżeli podatnik, który stosuje ryczałt, nie wybierze innego sposobu opodatkowania do 20. dnia stycznia roku następnego, nadal będzie musiał go stosować.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli mieszkanie należy do wspólnego majątku małżonków, to podobnie jak przy rozliczaniu przychodów według skali każdy z nich powinien rozliczać te dochody (przychody) odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Oczywiście możliwe jest wykazywanie całości wpływów z takiego najmu tylko przez męża lub żonę bez względu na sposób opodatkowania. Małżonkowie muszą jednak złożyć oświadczenie (w formie pisemnej) naczelnikowi urzędu skarbowego, wskazując, które z nich będzie dokonywało rozliczeń (do 20 stycznia w przypadku zmiany formy opodatkowania). Dokument podpisują obydwoje. Oświadczenia nie trzeba już składać co roku. Od początku 2015 r. wystarczy, że o takim zamiarze poinformują naczelnika urzędu skarbowego tylko raz. Kolejne oświadczenie będzie wymagane dopiero w razie rezygnacji z rozliczania podatku przez jednego z małżonków.

Źródło: Gazeta Prawna

 

uploaded/foto/przedszkole.jpg