Usługi księgowe

W ramach usług księgowych prowadzimy kompleksową obsługę księgową: spółek prawa handlowego, działalności gospodarczych oraz organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

Zapewniamy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej książki przychodów i rozchodów, dla firm ze statusem ryczałtowca - ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupów dla celów VAT i VAT UE,
 • rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów,
 • rozliczanie importu oraz eksportu towarów i usług,
 • rozliczanie podatku dochodowego CIT oraz PIT,
 • sporządzanie oraz przesyłanie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych
 • opracowanie Zakładowego Planu Konta,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego oraz współpraca z Audytem,
 • reprezentowanie podatników przed US.
 • przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego o interpretacje podatkowe
 • Sprawozdawczość księgowa - zamykanie roku obrotowego i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz monitorowanie na bieżąco stanu finansowego firmy.