Usługi doradcze

Pomagamy spółkom na każdym etapie działalności, także tym, które dopiero powstają. Doradzamy w kwestii wyboru optymalnej formy prawnej dla danej działalności i w wyborze najkorzystniejszego opodatkowania. Pomagamy również w wypełnianiu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

W ramach doradztwa proponujemy usługi związane z:

  • rozpoczęciem prowadzenia Twojej nowej firmy
  • opracowaniem i modyfikacjami polityki rachunkowości
  • doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • uzyskaniem kredytów bankowych (przygotowanie wniosku; przygotowanie business planu oraz dokumentów dodatkowych)
  • doradztwem w zakresie księgowości, procesów wewnętrznych i audytu wewnętrznego
  • analizą i oceną skutków prowadzonych przez Klienta transakcji,
  • optymalizacją transakcji gospodarczych w aspekcie korzyści ekonomicznych dla Klienta,
  • doradztwem w zakresie planowania inwestycji,
  • rozliczeniami finansowymi projektów inwestycyjnych.
  • sporządzaniem sprawozdań statystycznych