Biuro rachunkowe w Pruszkowie

Kancelaria Rachunkowa działa na terenie Pruszkowa i okolic. Biuro rachunkowe oferuje pełen zakres usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla firm bez względu na wielkość, rodzaj i skalę prowadzonej działalności. Poza standardową usługą księgową doradzimy Państwu w kwestiach ogólno-biznesowych, pomożemy przy rejestracji działalności gospodarczej oraz zaproponujemy najbardziej korzystne rozwiązania z zakresu optymalizacji podatkowej.

Oferujemy sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, wniosków kredytowych, analiz finansowych oraz prognoz: bilansów, rachunków zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych. Przeanalizujemy Państwa projekt pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania i szans otrzymania dotacji oraz przeprowadzimy przez cały proces, aż do momentu uzyskania środków na konto.

Oferujemy również kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla firm oraz osób indywidualnych. Pomagamy naszym klientom we właściwy sposób zarządzać pakietem ubezpieczeń i optymalizować zakres oraz koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Cechuje nas profesjonalizm, wszechstronna oferta oraz indywidualne podejście do Klienta. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie Państwa działalności biznesowej.

Aby zapewnić Państwu oraz sobie gwarancję dobrze wykonanej pracy stale podnosimy nasze kwalifikacje. Uczestniczymy w szeregu szkoleń i konferencji. Aktualizujemy na bieżąco naszą wiedzę w zakresie podatków. Doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc w kongresach branżowych, z którymi związani są nasi Klienci.

Państwa bezpieczeństwo finansowe cenimy na równi z naszym własnym, dlatego jako odpowiedzialny podmiot jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Właścicielka firmy Jolanta Ostrowska – posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta (wpisana do Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 12544) oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte w czołowych firmach audytorskich.