Nie będzie interpretacji indywidualnej gdy jest ogólna

Od 1 stycznia 2016 r. podatnik nie otrzyma interpretacji indywidualnej, gdy jego zapytanie pokrywa się z wydaną w tym zakresie interpretacją ogólną. W przypadku zbieżności wniosku o interpretację indywidualną z treścią aktualnej interpretacji ogólnej, wydanej w takim samym stanie prawnym, podatnik nie otrzyma interpretacji indywidualnej. Dostanie natomiast dokument potwierdzający możliwość zastosowania się do interpretacji ogólnej (art. 14b § 5a znowelizowanej Ordynacji podatkowej). Taki dokument będzie potwierdzeniem, że podatnika chroni interpretacja, np. podczas kontroli.

Celem nowego rozwiązania jest uniknięcie powtarzania treści interpretacji ogólnej w kolejnych interpretacjach indywidualnych. Jeżeli więc przedstawiony we wniosku ORD-IN stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będą odpowiadały treści interpretacji ogólnej, wydane zostanie postanowienie, że zastosowanie ma interpretacja ogólna. Jednocześnie nastąpi stwierdzenie bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji.

Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie. Płatnik, który uważa, że interpretacja ogólna nie odpowiada na jego zapytanie, ma możliwość skorzystania z kolejnych instancji odwoławczych.

Nowelizacja przewiduje również zmianę przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej lub postanowienia o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia opisanego we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna.

uploaded/foto/iStock_000000748709XSmall.jpg