Kadry i płace

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Zakres świadczonych przez nas usług z zakresu usług kadrowo-płacowych obejmuje:

USŁUGI KADROWE

  • prowadzenie i administrowanie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
  • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych
  • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu 

USŁUGI PŁACOWE

  • sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
  • obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie umów i rachunków do umów
  • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
  • wyliczenie miesięcznych zaliczek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11)