Fundusze unijne

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

  • Przeprowadzimy dla Państwa analizę projektu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny i szans otrzymania dotacji.
  • Zajmiemy się przygotowaniem wniosku o dotację – dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności).
  • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
  • Dokonamy rozliczenia projektu, obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień.
  • Opiekujemy się projektem i doradzamy aż do momentu uzyskania przez klienta środków na konto
  • Oferujemy również pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.