Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Aby skorzystać z ułatwień, jakie daje e-ZLA, pracodawca powinien mieć już założony profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Posiadając profil na PUE pracodawca od razu otrzymuje wiadomość o tym, że pracownikowi wystawiono e-ZLA, a także samo zwolnienie. E-ZLA będzie stanowić podstawę do ustalenia przez pracodawcę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego (jeżeli jest płatnikiem zasiłków) albo wynagrodzenia za czas choroby.

Pracodawca będzie również zwolniony z przekazywania zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wówczas, gdy to ZUS jest płatnikiem zasiłków. E-ZLA trafi do ZUS automatycznie. Jeśli pracodawca nie wypłaca zasiłków, konieczne będzie przekazanie do ZUS wniosku o zasiłek i niezbędnej (takiej jak dotychczas) dokumentacji. Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku ZUS Z-3 będzie traktowane jak wniosek o zasiłek – można je jednak przekazać przez PUE.

E-ZLA umożliwia szybszą kontrolę poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Dotyczy to zwłaszcza krótkich zwolnień, które są często dostarczane z opóźnieniem. Pracodawca będzie również mógł elektronicznie złożyć w ZUS wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.

Pracodawca nie będzie już musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Nie będzie też musiał obniżać w związku z tym zasiłków. Na swoim profilu na PUE będzie widział zwolnienia pracowników.

Jeśli do końca 2015 roku pracodawca nie założył profilu na PUE, to nie skorzysta z wymienionych wyżej ułatwień. Gdy lekarz w 2016 roku wystawi e-ZLA pracownikowi, nie będzie można przesłać go elektronicznie do pracodawcy. Pracownik będzie musiał dostarczyć pracodawcy wydruk zwolnienia. Pracodawca zaś będzie musiał przekazać niezwłocznie do ZUS (nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania) wniosek ubezpieczonego o zasiłek wraz z niezbędnymi (takimi jak dotychczas) dokumentami do wypłaty. Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku ZUS Z-3 będzie traktowane jak wniosek o zasiłek.

O czym trzeba pamiętać!

Jeśli pracodawca nie założył do końca 2015 roku profilu na PUE, musi poinformować na piśmie swoich pracowników o obowiązku dostarczania mu, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, wydruku e-ZLA lub jak dotychczas papierowego zwolnienia na druku ZUS ZLA. Jeśli założy profil na PUE w 2016 roku lub później, musi powiadomić swoich pracowników (w formie pisemnej), w ciągu 7 dni od utworzenia profilu, o ustaniu obowiązku dostarczania pracodawcy zwolnienia w formie wydruku.

Jeśli pracownik w 2016 i 2017 roku otrzyma od lekarza takie jak dotychczas wystawiane papierowe zwolnienie na druku ZUS ZLA (od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne), to zasady postępowania pracodawcy się nie zmienią. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy pracownik dostarczył zwolnienie w ciągu 7 dni od jego otrzymania, a następnie albo pracodawca wypłaca zasiłek, albo niezwłocznie przekazuje zwolnienie do ZUS (jeśli nie jest płatnikiem zasiłków).

Źródło: zus.pl

uploaded/foto/komputery.jpg