Cennik

Dążymy do takiego ułożenia stosunków z Klientem i takiej organizacji pracy, aby cena za świadczone usługi z jednej strony zadowala Klienta, z drugiej strony dawała nam satysfakcję finansową. Wierzymy w to, że adekwatność korzyści jest podstawowym kryterium oceny współpracy.

W ramach umowy określamy stałą, comiesięczną kwotę faktury za wykonane czynności związane z prowadzeniem ewidencji księgowych i sporządzaniem deklaracji podatkowych.
Kwota ta wynika przede wszystkim z następujących pozycji:

  • ilości dokumentów, które wymagają bezpośredniego zaewidencjonowania,
  • ilości dokumentów importowanych z prowadzonych przez Klienta we własnym zakresie systemów księgowych, wymagających zaksięgowania i sprawdzenia,
  • szczególnych wymagań Klienta w zakresie analiz i raportów

Wiadomość wysłano
wyślij wiadomość